دیدار مسئولین قضایی اراک با زندانیان جرائم غیر عمد

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، خدابخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اراک بهمراه روسای شعبات حقوقی سه گانه ضمن بازدید از اندرزگاه زندانیان جرائم غیر عمد با آنان به بحث و گفتگو نشسته و در خصوص پذیرش اعسار، اعطای مرخصی و دیگر رفاهیات قول مساعد دادند. در این بازدید که ونکی مدیر زندان اراک آنان را همراهی می کرد، زندانیان مسائل و مشکلات قضایی خود را با مسئولین در میان گذاشته و از آنان طلب یاری و کمک خواستند.

اخبار مرتبط