دقت در شناسایی زندانیان نیازمند

رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان مرکزی در مراسم جشن گلریزان ستاد دیه این استان ضمن ارج نهادن به نیت انسانی خیرین شرکت کننده در مراسم ، کمک به زندانیان دیه را امری انسانی و بسیار مقدس برشمرد .

حجت الاسلام عبدالهی در ادامه به تشریح نحوه هزینه کرد کمکهای خیرین در امر آزاد سازی زندانیان غیر عمد و بدهکاران مالی پرداخته و گفت با توجه به اینکه کمک های خیرین امانتی در دست هیئت مدیریه ستاد دیه میباشد کمک به افراد نیازمند با وسواس بسیار زیاد و احراز شرایط و صلاحیت این افراد صورت میگیرد ،
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان از کلیه خیرین نیک اندیش که با کمکهای خود زمینه آزادی زندانیان نیازمند را فراهم می نمایند تقدیر نموده و در خصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی، همکاری مسئولین قضایی در دادن مهلت های قانونی به بدهکاران و نیز پذیرش اعسار واجدین شرایط مطالبی را عنوان کرد.

اخبار مرتبط