آزادی۲۱۷زندانی جرائم غیرعمدزندانهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، در سال ۹۵ تعداد ۲۱۷ نفر از محکومین نیازمند درجرائم غیر عمد از زندانهای این استان آزاد و به کانون گرم خانواده و جامعه برگشته اند.
محمدحسن حسین بیگی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی با اعلام این خبر افزود، با کمک خیرین نیک اندیش و استفاده از سایر منابع ستاد این تعداد ، که ۲۱۳ نفر آنان مرد و ۴ نفر زن بوده اند، آزاد شده اند.
وی میزان کل بدهی این افراد را ۱۴۱ میلیارد ریال اعلام و یادآور شد که با تلاش و پیگیری خوب مددکاران و کمیته های صلح و سازش مستقر در ستاد دیه و زندانهای تابعه و با دعوت از شکات مبلغ ۵۴ میلیارد ریال تخفیف و رضایت اخذ و مابقی بدهی بمبلغ ۸۷ میلیارد ریال از طریق خیرین، منابع استانی و کشوری ستاد دیه، صندوق تامین خسارتهای بدنی، شرکت های بیمه و تسهیلات اعطایی بانکهای عامل تامین و پرداخت شده است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی با قدردانی از همراهی و همکاری خوب مردم نوع دوست و خیراندیش استان خواستار مشارکت بیشتر آنان در جهت فراهم نمودن زمینه آزادی محکومین بدهکار و نیازمند شد. گفتنی است از این تعداد زندانی آزاد شده ۱۲۳ نفر محکوم مالی، ۴۹ نفر مهریه، ۲۴ نفر دیه مربوط به حوادث رانندگی و کارگاهی و ۲۱ نفر بدهی ناشی از نفقه بوده است.

اخبار مرتبط