کمک ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون ریالی خیرین شهرستان ساوه در جشن گلریزان ستاد دیه

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی طبق سنت حسنه سالهای گذشته همزمان با ماه نزول قرآن و ماه با فضیلت رمضان جشن گلریزان جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند و جرائم غیر عمد در شهرستان ساوه برگزار شد.
در این جشن گلریزان که با حضور خیرین نیک اندیش و مسئولین این شهرستان برگزار شد مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد این ستاد در استان از بدو تاسیس تاکنون و آمار میزان کمکهای خیرین و تعداد آزادی زندانیان جرایم غیر عمد گفت : در حال حاضر تعداد ۴۵ محکوم جرایم غیر عمد در زندان شهرستان ساوه زندانی هستند که برای آزادی این افراد نیاز به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال میباشد .
حسین بیگی در این خصوص گفت: کلیه کمکهای خیرین این شهرستان به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد این شهرستان اختصاص یافته و در آینده نزدیک ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد شهرستان ساوه بصورت مستقل تاسیس خواهد شد و موفقیت این ستاد در گرو حمایت و کمکهای خیرین نیک اندیش ساوه میباشد .
امام جمعه شهرستان ساوه نیز در این مراسم به بیان مطالبی در خصوص ثمرات و نتایج دنیوی و اخروی کمک به همنوعان و انسانهای گرفتار در بند پرداخت .

در پایان این جشن گلریزان مبلغ ۱ میلیاردو  ۸۰ میلیون ریال کمک نقدی و تعهد پرداخت خیرین شهرستان ساوه جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند زندان این شهرستان جمع آوری گردید .