آزادی ۲۵ زندانی جرائم غیرعمد از زندانهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی زمینه آزادی ۲۵ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد از زندانهای استان با کمک ستاد دیه استان و کشور ونیز کمکهای خیرین نوعدوست فراهم و این افراد به کانون گرم خانواده خود بازگشتند .
«محمد حسن حسین بیگی» مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد استان مرکزی ضمن اعلام این خبر گفت: مبلغ کل بدهی این ۲۵ زندانی جرائم غیر عمد که شامل محکومیتهای مالی ، نفقه ، مهریه، تصادفات رانندگی و …می باشند                   ۲۶/۵۹۷/۷۷۶/۵۳۴ریال بوده که از این مبلغ ۲۳/۲۲۶/۲۹۲/۴۵۸ ریال ازطریق اخذ رضایت از شکات پرونده ، آورده خود زندانی ، پرداختی بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی تأمین شده و مبلغ ۳/۳۷۱/۴۸۴/۰۷۶ ریال نیز از محل منابع ستاد دیه استان و کشور و نیز کمکهای واریزی خیرین نیک اندیش استان پرداخت گردیده است .

اخبار مرتبط