بازدید از بند جرائم غیر عمد زندانهای خمین و اراک

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، محمد حسن حسین بیگی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد  از زندانهای خمین و اراک بازدید  کرد .

در این بازدید حسین بیگی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی ضمن تبیین فعالیتها ، به ارائه مطالبی پیرامون چگونگی آزادی مددجویان  در ماه مبارک رمضان با بهره گیری از وجوه اهدایی خیرین در جشن گلریزان استان پرداخت .

در ادامه حسین بیگی با اشاره به آمار زندانیان جرائم غیر عمد زندان خمین  که از ۵۶  نفر در ابتدای ماه مبارک رمضان با ۵۰% کاهش به میزان ۲۸ نفر در پایان ماه مبارک رمضان تقلیل یافت اشاره نمودو از رئیس زندان خمین ، واحد مددکاری و سایرپرسنل مربوطه که با ارسال به موقع پرونده ها به ستاد دیه استان  و نیز تلاش در جهت جذب کمک خیرین و سایر امور مددکاری ، در این ماه پر فضیلت زمینه آزادی ۲۸ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد را فراهم نمودند تقدیر و تشکر کرد . 

در پایان حسین بیگی از نزدیک و به صورت چهره به چهره با  ۲۵ نفر اززندانیان جرائم غیر عمد اراک ، خمین  گفتگو و  پس از بررسی مسایل و مشکلات ایشان  مشاوره و راهنمائیهای لازم در خصوص نحوه  مساعدت ، به هریک از آنان رابه صورت جداگانه ارائه نمود .

 

اخبار مرتبط