حضور مدیر عامل ستاد دیه استان در اندرزگاه زندانیان جرایم غیر عمد اراک

به گزارش روابط عمومی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد استان مرکزی مدیر عامل این ستاد به همراه کارشناس پیگیری ضمن حضور در اندرزگاه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و مالی زندان مرکزی شهرستان اراک طی بازدید از کلیه بخشها و خوابگاه های این اندرزگاه پیگیر مشکلات تعدادی از زندانیان شد .


حسین بیگی در این بازدید پس از مشاوره و مصاحبه حضوری با تعدادی از مددجویان این اندرزگاه اقدام به تشکیل پرونده اولیه جهت این افراد نموده و مشاوره لازم جهت انجام اقدامات قانونی را به آنها ارائه داد.
مدیر عامل ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و مالی استان مرکزی در پایان پرونده تعدادی از مددجویان واجد شرایط را جهت طی روال قانونی به ستاد دیه استان ارجاع نمود .

اخبار مرتبط