ارسال ۱۲۰۰۰ پیامک فراخوان کمک به زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد استان مرکزی حسین بیگی مدیر عامل این ستاد گفت:
پس از اجرای برنامه های گسترده تبلیغی و اطلاع رسانی از ابتدای سال جاری در جهت جذب کمک های مردمی همزمان با برگزاری جشنهای گلریزان ستاد دیه و کمکهای قابل توجه خیرین استان در این جشنها و با توجه به لزوم تداوم تبلیغ و ترویج امر خیر کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ضمن ارتباط و تعامل مداوم با مجموعه های حقیقی و حقوقی حامی این امر خیر ارسال گروهی پیامکهای اطلاع رسانی در دستور کار قرار گرفته که در مرحله اول این امر توسط واحد روابط عمومی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد استان تعداد ۱۲۰۰۰ هزار پیامک در سطح شبکه مشترکین تلفن همراه ارسال شد.