حضور مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی در زندان ساوه

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد زندان شهرستان ساوه از زندان این شهرستان بازدید نمود.
در این بازدید حسین بیگی ضمن تبیین فعالیتها ، عملکرد ستاد دیه و روند رسیدگی به پرونده های مددجویان واجد شرایط استفاده از تسهیلات ستاد دیه از نزدیک و به صورت چهره به چهره با ۲۵ نفر اززندانیان جرائم غیر عمد گفتگو و پس از بررسی مسایل و مشکلات آنها مشاوره و راهنمائیهای لازم در خصوص نحوه مساعدت ، به هریک از آنان را ارائه نمود.

اخبار مرتبط