حضور مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی در زندان خمین

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد زندان شهرستان خمین از زندان این شهرستان بازدید نمود.
در این بازدید حسین بیگی ضمن تبیین فعالیتها ، عملکرد ستاد دیه و روند رسیدگی به پرونده های مددجویان واجد شرایط استفاده از تسهیلات ستاد دیه از نزدیک و به صورت چهره به چهره با ۲۰ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد گفتگو و به بررسی مسایل و مشکلات آنها پرداخت.

اخبار مرتبط