جلسه مشترک مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی و مدیر زندان اراک

به گزارش روابط عمومی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد استان مرکزی محمد حسن حسین بیگی مدیر عامل این ستاد به همراه کارشناس صندوق تأمین خسارات بدنی استان قم با حضور در زندان مرکزی اراک با ونکی مدیر این زندان نشستی مشترک برگزار نمودند .


به گفته حسین بیگی بخش مربوط به صندوق خسارتهای بدنی ستاد دیه استان مرکزی زیر نظر صندوق تأمین خسارات بدنی استان قم فعالیت مینماید در این جلسه در خصوص رسیدگی به وضعیت زندانیان واجد شرایط و همچنین نحوه استفاده از تسهیلات صندوق تأمین خسارتهای بدنی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
وی همچنین با اعلام وجود ۱۰ زندانی محکوم تصادف در زندانهای استان گفت: با رفع مشکل یک نفر از این زندانیان زمینه آزادی وی در روز جاری فراهم شد .