آزادی یک زندانی بدهکار مالی از زندان شهرستان ساوه

به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان ساوه با پیگیری های رئیس و شعبه حل اختلاف این زندان و با اخذ رضایت شاکی یک زندانی بدهکار مالی زمینه آزادی این فرد از زندان فراهم شد.

به گفته طالبی رئیس زندان شهرستان ساوه این زندانی که به دلیل عدم توان پرداخت بدهی خود به مبلغ ۲۰ میلیون ریال در زندان به سر میبرد با رضایت شاکی از زندان آزاد شد .

اخبار مرتبط