۴۰ مرحله حضور مدیر عامل نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی در زندانهای استان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی اراک و خمین از زندانهای این دو شهرستان بازدید کرد .


در این بازدید ها محمد حسن حسین بیگی ضمن تبیین فعالیتها ، عملکرد ستاد دیه و روند رسیدگی به پرونده ها به تشریح چگونگی نحوه مساعدت به مددجویان با توجه به نوع جرائم غیر عمد پرداخت .
وی با بیان این مطلب که هم اکنون تعداد زندانیان جرائم غیر عمد موجود در زندانهای استان ۲۰۱ نفر می باشد که برای آزادی این تعداد رقمی در حدود ۱۶۰ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد و از ابتدای سال جاری تاکنون به منظور بررسی وضعیت زندئانیان جرایم غیر عمد ۴۰ بازدید از کلیه زندانهای استان صورت گرفته است .
مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی در پایان از نزدیک و به صورت چهره به چهره با ۳۰ نفر اززندانیان جرائم غیر عمد اراک و خمین گفتگو و پس از بررسی مسایل و مشکلات آنها مشاوره و راهنمائیهای لازم در خصوص نحوه مساعدت ، به هریک از آنان را ارائه نمود.