آزادی ۱ زندانی با کمک خیرین از زندان دلیجان

آزادی ۱ زندانی با کمک خیرین از زندان دلیجان

به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان دلیجان رئیس این زندان از آزادی ۱ زندانی محکوم مالی از این زندان خبر داد .


به گفته اسکندری این زندانی که به خاطر عدم توان پرداخت ۵۹ میلیون ریال بدهی مالی مدت ۲ ماه در زندان به سر می برد با کمک ۴۵ میلیون ریالی یک فرد خیر و گذشت ۱۳ میلیون ریالی شاکی و اخذ رضایت شاکی پرونده از زندان آزاد شد .

اخبار مرتبط