گزارش تصویری اقدامات اولیه برگزاری جشنهای گلریزان ستاد دیه در سال ۹۷

نشست اعضای هیئت اجرایی در دفتر رئیس کل دادگستری

نشست با مسئولین استان و شهرستانی : شهرداری – سازمان زیبای سازی – اصناف – خیرین سلامت –  صنعت و معدن – روسای زندانها – فرمانداری  و….

اخبار مرتبط