آزادی یک زندانی بدهکار دیه از زندان شهرستان ساوه

آزادی یک زندانی بدهکار دیه از زندان شهرستان ساوه
به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان ساوه با پیگیری های رئیس و واحد مددکاری این زندان و با کمک یک فرد خیر یک زندانی بدهکار دیه تصادف زمینه آزادی این فرد از زندان فراهم شد.


به گفته طالبی رئیس زندان شهرستان ساوه این زندانی که به دلیل عدم توان پرداخت دیه تصادف به مبلغ ۳۶ میلیون ریال در زندان به سر میبرد با کمک ۲۸ میلیون ریالی یک فرد خیر رضایت شاکی از زندان آزاد شد .

اخبار مرتبط