آزادی ۶ زندانی با مراجعه حضوری ۲ خیر به ستاد دیه

آزادی ۶ زندانی با مراجعه حضوری ۲ خیر به ستاد دیه
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی همزمان با برگزاری سنت حسنه جشن گلریزان جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند و جرائم غیر عمد در کشور با کمک ۳۶۰ میلیون ریالی ۲ خیر نیک اندیش ۶ زندانی در آستانه آزادی از زندان قرار گرفتند.


به گفته مدیر عامل نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی ۲ فرد خیر با مراجعه حضوری به این ستاد با اهدای مبالغ ۲۵۰ و ۱۱۰ میلیون ریال کمک به ستاد دیه (جمعاً ۳۶۰ میلیون ریال ) زمینه آزادی تعداد ۶ زندانی جرایم غیر عمد از زندان را فراهم نمودند.
به گفته محمد حسن حسین بیگی با احتساب این ۶ زندانی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۶زندانی جرایم غیر عمد با کمکهای خیرین از زندان های استان آزاد شده اند .