کمک  ۴۰۰ میلیون ریالی  ۳  فرد خیر و آزادی ۶ زندانی   

کمک ۴۰۰ میلیون ریالی ۳ فرد خیر و آزادی ۶ زندانی
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی با کمک ۴۰۰ میلیون ریالی ۳ فرد خیر نیک اندیش ۶ زندانی در آستانه آزادی از زندان قرار گرفتند.


به گفته مدیر عامل نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی۳ فرد خیر با مراجعه و یا تماس تلفنی با این ستاد با اهدای مبالغ ۲۵۰ ، ۱۱۰ و ۴۰ میلیون ریال کمک به ستاد دیه (جمعاً ۴۰۰ میلیون ریال ) زمینه آزادی تعداد ۶ زندانی جرایم غیر عمد از زندان را فراهم نمودند.
به گفته محمد حسن حسین بیگی با احتساب این ۶ زندانی از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۲ زندانی جرایم غیر عمد با کمکهای خیرین از زندان های استان آزاد شده اند .

وی همچنین با اعلام  تداوم کمکهای مردمی به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد جدا از کمکهای جشنهای گلریزان مبلغ کمکهای واریزی از ابتدای سال جاری تاکنون را ۲۳ میلیارد ریال عنوان نمود .