آزادی ۶ زندانی بدهکار از زندان های اراک و  دلیجان با کمک خیرین 

 آزادی ۶ زندانی بدهکار از زندان های اراک و دلیجان
در آخرین ساعات ماه مبارک رمضان ۳ فرد خیر با مراجعه به دفتر مدیر زندان مرکزی اراک و رئیس زندان دلیجان زمینه آزادی تعداد ۶ نفر از زندانیان را فراهم نمودند.
به گفته حسین ونکی مدیر زندان مرکزی اراک پس ار تشریح روند کمک به زندانیان جرایم غیر عمد برای ۲ نفر از خیرین و کمک ۱۰۰ میلیون ریالی آنها زمنیه آزادی ۳ زندانی از زندان فراهم شد .همچنین به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان دلیجان رئیس این زندان از آزادی ۳ زندانی بدهکار مالی از این زندان خبر داد .
به گفته محسن بهرامی این زندانیان که به خاطر عدم توان پرداخت بدهی مالی در زندان این شهرستان به سر می بردند با مراجعه ۱ فرد خیر به زندان و کمک ۷۵ میلیون ریالی وی و همچنین اخذ رضایت شاکیان پرونده از زندان آزاد شدند .
با احتساب این ۶ زندانی از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۸زندانی جرایم غیر عمد با کمکهای خیرین از زندان های استان آزاد شده اند .