آزادی ۳۸ زندانی در شهرستان اراک با کمک ۲ خیر

آزادی ۳۸ زندانی در شهرستان اراک با کمک ۲ خیر
به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی شهرستان اراک با کمک ۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریالی ۲ خیر نیک اندیش ۳۸ زندانی از زندان آزاد شدند .


بر اساس این گزارش و به گفته مدیر زندان مرکزی اراک با حضور این ۲ فرد نیکوکار و خیر در زندان و پیشنهاد آنها جهت کمک به آزادی زندانیان بی بضاعت و بدهکار و ضمن هماهنگی به عمل آمده با نمایندگی ستاد دیه و مراجع قضایی استان با اهدای ۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریالی کمک زمینه آزادی تعداد ۳۸ زندانی نیازمند که به خاطر عدم توان پرداخت بدهی خود در زندان به سر می بردند فراهم و پس از طی مراحل قانونی این ۳۸ زندانی از زندان آزاد شدند .