جلسه همکاری حوزه مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) با ستاد دیه استان مرکزی

جلسه همکاری حوزه مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) با ستاد دیه استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی جلسه  همکاری حوزه مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با   ستاد دیه   با حضور  روسای کمیته امداد و مددکاران  شهرستانهای استان  و مسئول کمیته تحقیق و مدیر عامل نمایندگی  ستاد دیه برگزار شد .


به گفته مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی در این جلسه در خصوص همکاری  حوزه مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان با ستاد دیه در امر تحقیقات میدانی و تکمیل پرونده  زندانیان متقاضی استفاده از تسهیلات اعطایی ستاد دیه  و همچنین اشاعه فرهنگ صلح و سازش  در اخذ رضایت شکات بحث و تبادل نظر و توافق به عمل آمد .
در این نشست  حسین آبادی مسئول کمیته تحقیقات ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان به تشریح وظایف محوله به این کمیته و اهمیت و حساسیت این امر با توجه به ضرورت امانت داری ستاد دیه در هزینه کرد اصولی و صحیح کمکهای خیرین پرداخت .