با کمک ستاد دیه استان مرکزی در زندان ساوه:آزادی ۳ زندانی غیر عمد

با کمک ستاد دیه استان مرکزی در زندان ساوه:آزادی ۳ زندانی غیر عمد
به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان ساوه با کمک ۲۰۰ میلیون ریالی ستاد دیه استان مرکزی زمینه آزادی تعداد ۳ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این زندان فراهم شد.
طبق این گزارش سبزواری رئیس زندان شهرستان ساوه با تشریح روند کمک به زندانیان جرایم غیر عمد گفت : این ۳ زندانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی مالی در زندان به سر می بردند با کمک ۲۰۰ میلیون ریالی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان از زندان این شهرستان آزاد شدند .