تقدیر از خیرین محلات و دلیجان در بحث کمک به گلریزان زندانیان دیه

تقدیر از خیرین محلات و دلیجان در بحث کمک به گلریزان زندانیان دیه
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی مدیر نمایندگی ستاد دیه این استان با حضوردر شهرستانهای محلات و دلیجان از رئیس دادگستری ، دادستان و خیرین این شهرستان ها به خاطر مشارکت در کمک به برگزاری جشنهای گلریزان آزاد سازی زندانیان دیه و جرایم غیر عمد تقدیر نمود.
حسین بیگی مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمی استان مرکزی ضمن ارائه گزارش نتیجه اقدامات ارزشمند برگزاری جشنهای گلریزان ستاد دیه در سال جاری و آمار آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به مسئولین قضایی و خیرین این دو شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدیه یابود از نیت خیر و مساعدتهای انسان دوستانه آنها تقدیر نمود .