حضور مدیر نمایندگی دیه استان مرکزی در زندانهای دلیجان ، محلات و خمین

حضور مدیر نمایندگی دیه استان مرکزی در زندانهای دلیجان ، محلات و خمین
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی، مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی به منظور پیگیری وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد زندانهای دلیجان ، محلات وخمین از زندانهای این شهرستان ها بازدید نمود .


در این بازدید ها محمد حسن حسین بیگی ضمن تبیین فعالیتها ، عملکرد ستاد دیه و روند رسیدگی به پرونده ها به تشریح چگونگی نحوه مساعدت به مددجویان با توجه به نوع جرائم غیر عمد پرداخت .
مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی از نزدیک و به صورت چهره به چهره با زندانیان جرائم غیر عمد این زندانها گفتگو و پس از بررسی مسایل و مشکلات آنها مشاوره و راهنمائیهای لازم در خصوص نحوه مساعدت ، به هریک از آنان را ارائه نمود.