۲۰۰ میلیون ریال کمکهای پویش مردمی ساوه قبل از گلریزان

۲۰۰ میلیون ریال کمکهای پویش مردمی ساوه قبل از گلریزان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی در آستانه برگزاری سنت حسنه جشن گلریزان جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند و جرائم غیر عمد در شهرستان ساوهو با اقدام ابتکاری مسئولین این امر شهرستان در پویش مردمی سطح مساجد ، نماز جمعه و تبلیغات محیطی ۲۰۰ میلیون ریال به آزادی زندانیان کمک شده است.


به گفته مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی با حضور مسئولین برگزاری گلریزان در شهرستان ساوه و تبلیغ حضوری در سطح شهر، مساجد و نماز جمعه تاکنون و پیش از گرد همایی خیرین در جشن گلریزان مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک مردمی جهت کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد این شهرستان به حساب ستاد دیه واریز گردیده است .
محمد حسن حسین بیگی در این خصوص گفت:با توجه به کمک ۳۵۰ میلیون ریالی یک بانوی خیر شهرستان ساوه طی روز های گذشته میزان کمهای این شهرستان ۵۵۰ میلیون ریال بوده و جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد ساوه نیز در هفته جاری برگزار خواهد شد .