حضور مدیر عامل ستاد دیه استان در اندرزگاه زندانیان جرایم غیر عمد استان

حضور مدیر عامل ستاد دیه استان در اندرزگاه زندانیان جرایم غیر عمد استان

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی اراک مدیر عامل ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و مالی استان مرکزی به همراه کارشناس این ستاد ضمن حضور در اندرزگاه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و مالی زندان مرکزی شهرستان اراک و دیگر زندانهای استان پیگیر مشکلات تعدادی از زندانیان شد .
حسین بیگی در ۱۲ مرحله بازدید از زندانهای استان پس از مشاوره و مصاحبه حضوری با مددجویان واجد شرایط جرایم غیر عمد اقدام به تشکیل پرونده اولیه جهت این افراد نمود.
مدیر عامل ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و مالی استان مرکزی در ای نبازدید ها ضمن اشاره به وضعیت بسیار مطلوب اندرزگاه جرایم غیر عمد استان از نظر فضا و امکانات شرایط موجود از تلاش مجموعه زندانهای استان تقدیر نمود.