آزادی ۱۲ زندانی جرایم غیر عمد اراک با کمک ستاد دیه

آزادی ۱۲ زندانی جرایم غیر عمد اراک با کمک ستاد دیه
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان مرکزی با پرداخت کمک ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی این ستاد ۱۲ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند .


مدیر عامل نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد استان مرکزی با اعلام این خبر گفت طی برگزاری جلسه هیئت امناء این ستاد دراستان و بررسی پرونده ۳۰ زندانی نیازمند ۱۲ نفراز این زندانیان با پرداخت کمک ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع ستاد دیه استان آزاد و پرونده مابقی در دست پیگیری است.